“บิ๊กอู๋”ไฟเขียวปล่อยกู้นายจ้างรายละ1ล้าน

“บิ๊กอู๋” ไฟเขียวปล่อยกู้นายจ้าง รายละ 1 ล้านบาท หวังเข้าถึงแหล่งทุน-ยกระดับแรงงาน เมื่อวันที่ 7 ม.ค.นายสมชาติ สุภารี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เพื่อเป็นการขานรับนโยบายของพล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน และนายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานในการพัฒนากำลังแรงงาน ที่ต้องการให้นายจ้างทั่วไปสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย

ทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานครจึงเปิดโอกาสให้สถานประกอบกิจการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งละไม่เกิน 1,000,000 บาท ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) จัดตั้งกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และปลอดอัตราดอกเบี้ยร้อยละศูนย์ นายสมชาติ กล่าวว่าสำหรับผู้ที่ทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2561 จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละศูนย์ ตลอดอายุสัญญา เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบกิจการที่ดำเนินการจัดฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานและมีความประสงค์ใช้เงินทุนเพื่อใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานและเพิ่มเติมทักษะฝีมือให้กับบุคลากรของสถานประกอบกิจการ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นซึ่งนำไปสู่กระบวนการเพิ่มผลผลิตและสิทธิประโยชน์ของสถานประกอบกิจการโดยตรง สถานประกอบกิจการที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews