ตามไปดูแพนด้าแดง 3 ตัวรอดชีวิตจากการค้าสัตว์ป่า พักฟื้นที่หลวงพระบาง

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. เอเอฟพีรายงานว่าทางองค์กรช่วยชีวิตหมี Free The Bears รายงานความคืบหน้าการช่วยชีวิตแพนด้าแดง สัตว์น่ารักของจีน ในสปป.ลาว ที่เหลือรอดมา 3 ตัวจาก 6 ตัว ขณะถูกลักลอบขนส่งด้วยรถตู้มาจากประเทศจีน ผ่านพื้นที่ทุรกันดาร ว่าขณะนี้ทั้งสามตัวอาการดีขึ้นแล้ว
ทั้งสามตัวอาศัยศูนย์อนุรักษ์ขององค์กรในหลวงพระบาง ทางองค์กรระบุว่าแพนด้าแดงจะถูกกักไว้สำหรับตรวจสุขภาพก่อนราวสองสัปดาห์ก่อนที่จะส่งไปยัง

แหล่งอาศัยที่มีขนาดใหญ่กว่านี้
แพนด้าแดงตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงสูญพันธุ์ มันมีถิ่นอาศัยอยู่ทางฝั่งตะวันออกของเทือกเขาหิมาลัย และในจีน เป็นสัตว์ที่ติดเชื้อได้ง่ายมาก อีกทั้งความน่ารักของมันยังกลายเป็นภัยที่ทำให้มันถูกจับค้าในตลาดมืด

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก ข่าวสด