จ.ชุมพร อำนวยความสะดวกผู้ใช้รถ-ถนน

จังหวัดชุมพร อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ด่านตรวจบ้านพละ อำเภอปะทิว นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยพันเอก พรชัย อินทนู รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร ขนส่งจังหวัดชุมพร สาธารณสุขจังหวัดชุมพร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จังหวัดชุมพร และคณะส่วนราชการ เดินทางออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชน ที่ด่านตรวจบ้านพละ ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

บริเวณถนนเพชรเกษม ฝั่งขาขึ้นกรุงเทพฯ ซึ่งตั้งเป็นด่านตรวจความมั่นคงกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนน ด้วยการแจกน้ำดื่ม ผ้าเย็น พร้อมให้คำแนะนำในการขับขี่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งทรัพย์สินและชีวิตของประชาชน เนื่องจากเป็นวันสุดท้ายของช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2561 ทำให้มีประชาชนผู้ใช้รถยนต์ในการเดินทางกลับจากภูมิลำเนา หรือไปท่องเที่ยวตามจังหวัดต่างๆ ทางภาคใต้เป็นจำนวนมาก ซึ่งจังหวัดชุมพร เป็นเส้นทางหลักในการเดินทางไปสู่จังหวัดภาคใต้ ทำให้มีรถสัญจรมากกว่าปกติ จึงได้บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมกันให้บริการ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และป้องกันการการลักลอบทำผิดกฎหมายของผู้ไม่หวังดีสำหรับบรรยากาศการเดินทางผู้ใช้รถ ใช้ถนน บริเวณถนนเพชรเกษมที่จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางขึ้น-ลงภาคใต้ โดยเฉพาะฝั่งขาขึ้นจากภาคใต้สู่กรุงเทพมหานคร มีปริมาณรถค่อนข้างหนาแน่น แต่การจราจรยังคล่องตัว จึงขอให้ผู้สัญจรไปมาขับรถด้วยความระมัดระวัง หากรู้สึกเมื่อยล้า อ่อนเพลีย และง่วงจากการเดินทาง ขอให้แวะพักผ่อนได้ที่จุดบริการ จุดพักรถ ซึ่งจังหวัดชุมพรตั้งจุดบริการไว้ตลอดเส้นทาง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth